Basınçlı hava güvenli emniyetli ve doğru tasarımla stabil ve uzak mesafelere taşınabilen bir güç kaynağı olduğu için endüstriyel tesislerde yoğun kullanım alanına sahiptir.

Basınçlı hava sistemlerinin elektrikli sistemlere göre enerji tüketimi daha yüksektir. Tasarım yapılırken enerji maliyetleri göz önüne alınmalı, depolama alanları ve boru çapları  iyi hesaplanmalı, doğru ekipman seçimleri ile tüketim değerleri minimize edilmelidir.

Basınçlı hava sistemleri proses ihtiyacına göre kompresör, kurutucu, hava tankı, seperatör, kondenstop, yağ filtresi, nem filtresi vb.  birçok bileşenden oluşmaktadır.