Endüstriyel Tesislerde proses ihtiyaçlarına, işletme fiziki yerleşimine, ilişkili sistem gereksinimlerine, iklim koşullarına bağlı olarak Buharlı Isıtma Sistemleri kullanılması gerekebilmektedir.

Merkezi sistemde elde edilen buhar ile eşanjör istasyonlarında farklı karakteristikte (düşük basınçlı buhar, saf buhar) buharlar elde edilebilmekte, son kullanım noktasına istenilen özelliklerde ulaştırılabilmektedir.

Doğru kurulmayan bir buhar sisteminin işletilmesi mümkün değildir. Koç darberlerinin oluşmaması ve sistemin sorunsuz çalışabilmesi için kondens hatları güzergahlarının, kondens ceplerinin, kondensin özel önlem alınarak toplanması gereken noktaların daha tasarım aşamasında çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Kullanım noktalarındaki basınçlar, serpantin basınç düşümleri, yerel kayıplar doğru şekilde hesaplanmalıdır.

Firmamız buhar ve kondens güzergahlarının belirlenmesi, hesapların yapılması, ekipman/malzeme seçimi, sistemin sahada uygulanması konularında uzman kadrosuyla uygulama dahil hizmet vermektedir.