• Ön Dizayn Raporlarının Hazırlanması
  • İhale Dosyasının Hazırlanması & Takibi
  • Yapılacak İşlerin Paketlere Ayrılması ve Her Paket için Bütçelerin Belirlenmesi
  • İhale Süreçlerinin Yönetilmesi ve Takibi
  • Proje Yönetim Planının Hazırlanması
  • Genel ve Detaylı İş Programının Hazırlanması & Takibi
  • Proje Ekibi ile Şantiye Ekibinin Koordinasyonunun Sağlanması
  • Şantiye Koordinasyon Toplantılarının Yönetilmesi
  • Hakediş Prosedürlerinin Oluşturulması ve  Kontrolünün Sağlanması
  • Geçici Kabul ve Kesin Kabul Süreçlerinin Takibi
  • Devreye Alma Süreci ve Performans Testleri ile İş Tesliminin Sağlanması