Fancoil cihazları, Hava Apareyleri , Konvektörler vb. cihazlar genellikle ofis, atelye vb. yerlerde tercih edilir. Tercih edilmesinin temel nedeni termostadlar aracılığı ile bireysel kontrole imkan sağlamalarıdır.

Bu cihazların avantajları aşağıda verilmiştir;

  • Sistemlerin bölgelere (zonlama) ayrılmasını kolaylaştırır. Farklı mahallerde farklı sıcaklık ihtiyaçlarına imkan sağlar.
  • Merkezi havalandırma sisteminin daha kompakt dizayn edilmesini sağlar.
  • Termostadlar ile enerji tasarrufu sağlanmış olur.
  • Mahalin farklı yük durumlarına ve kullanıcının farklı ihtiyaçlarına göre kontrol edilebilir.
  • Atelye vb. alanlarda ihtiyaç halinde kullanılabilir, bu alanlarda donma sıcaklığının üstüne ayarlanarak sistemlerin korunması sağlanabilir.