Yapılarda ısıtma için harcanan enerji toplam enerji tüketimi içinde önemli bir yere sahiptir ve enerji tasarrufu potansiyeli barındırmaktadır. Enerji ekonomisinin sağlanabilmesi ve ısının yapının bütün noktalarına dağıtılabilmesi için verimli ekipman seçimi, doğru sistem tasarımı ve bu sistemin doğru uygulaması önem arz etmektedir.

Proje ve Uygulama departmanlarımızda bu sistemler için anahtar teslimi çözüm sunabilmekteyiz. Proje departmanımızda TS 825'e göre ısı kaybı hesaplarının yapılmasından başlanarak, mahallere ısının taşınması için gerekli boru çaplarının belirlenmesi, uygun dolaşım pompalarının ve bağlantılı ekipmanların seçilmesi için gerekli tüm çalışmalar yapılmaktadır.

Proje departmanımızdan veya müşterilerimizden gelen projeler uygulama departmanımıza iletildikten sonra merkez ofisimizin desteğinide alan uygulama departmanımız projelerin ilgili standartlara göre sahada uygulamasını sağlamaktadır.