Binalara şebekeden, kuyulardan, yağmur toplama tankları vb. noktalardan gelen suyun depolanması, arıtılması, ısıtılarak veya ısıtılmayarak kullanım noktalarına servis edilmesi ve atık suyu tahliyesi işlerinin tamamı Sıhhi Tesisat İşleri olarak tanımlanmaktadır. 

Sıhhi tesisat tasarımı yapılırken su değerleri iyi analiz edilmeli, kullanım noktalarına uygun malzemelerle ve sistemlerle suyun ulaştırılması ve atılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde suyun sıcaklığı, kimyasal birleşimi vb. özellikleri sisteme ve çevreye zarar verebilir. 
Aşağıda  Sıhhi Tesisat konusuna giren sistemler başlıklar halinde verilmiştir:

  • Soğuk Kullanım Suyu Tesisatı
  • Sıcak Kullanım Suyu Tesisatı
  • Bahçe Sulama Tesisatları
  • Arıtma Sistemleri
  • Atık Su Sistemleri
  • Kullanım Suyu Arıtma Sistemleri   
  • Drenaj Sistemleri
  • Atık Su Arıtma Sistemleri   
  • Pis Su Tesisatları
  • Proses Atık Su Tesisatları