Partikül konsantrasyonu, sıcaklık, basınç ve nemin belirli sınır değerleri sağlamak üzere kontrol altında tutulduğu izole edilmiş alanlara genel olarak temiz oda denilebilir. ISO 14644,EU GGMP,US FS 209,FDA standartlarında farklı sınıflar için farklı partikül konsantrasyonları tanımlanmıştır.
Bu değerlerin sağlanabilmesi ve sistemin stabil kalabilmesi temel olarak hava kalitesi, hava miktarı ve mahal basınçlarına bağlıdır. Tasarımlar yapılırken çapraz bulaşma riskleri değerlendirilir, havanın temiz alandan daha temiz alana akışı sağlanır.

Bu sayede kullanım alanlarına göre çalışanlar, hastalar, ürünler vb. korunması sağlanır. Odaya üflenen havanın sıcaklığı ve nemi ise prosese bağlı olarak tayin edilir. Müşteri talepleri ve dış ortam koşulları dikkate alınarak sisteme bazen nemlendirici , bazen nem alıcı ilave edilmesi gerekebilir. Havanın debisi çok yüksek ve havanın şartlandırılması maliyetli olduğundan genellikle resirkülasyon (%2-%20 taze hava oranlı) havası kullanılır.
Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı üzere temiz odalarda istenilen şartların sağlanabilmesi Mekanik Tesisat tasarımının doğru yapılmasına bağlıdır.

Kullanım Alanları

-İlaç Üretimi -Hammadde Üretimi -Tıbbi Malzeme Üretimi -Gıda Üretimi -Gıda Temaslı Malzeme Üretimi -Yoğun Bakım Odaları
-Ameliyathaneler -Elektronik ve Mikro İşlemci Üretimi
-Laboratuvarlar (MB, Ar-ge, Nanoteknoloji, Tüberküloz vb. BSL2, BSL3, BSL4 Lab.)

  • HPL Panel Sistemleri
  • Hermetik ve Hijyenik Kapı Sistemleri
  • Hijyenik Asma Tavan Sistemleri
  • Passbox Sistemleri
  • Interlock Sistemleri
  • Hijyenik Zemin Kaplama İşleri