Temiz Oda Sistemleri

Partikül konsantrasyonu, sıcaklık, basınç ve nemin belirli sınır değerleri sağlamak üzere kontrol altında tutulduğu izole edilmiş alanlara genel olarak temiz oda denilebilir. ISO 14644,EU GGMP,US FS 209,FDA standartlarında farklı sınıflar için farklı partikül konsantrasyonları tanımlanmıştır. Bu değerlerin sağlanabilmesi ve sistemin stabil kalabilmesi temel olarak hava kalitesi, hava miktarı ve mahal basınçlarına bağlıdır. Tasarımlar yapılırken çapraz bulaşma riskleri değerlendirilir, havan...